Články

Petícia za ochranu a obnovu rieky Slatina

12. 6. 2020

Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia sme spustili 5. júna 2020 spolu s ďalšími expertmi, ochranármi a rybármi petíciu za ochranu rieky Slatina. Jej cieľom je vyšetrenie úhynov rýb v dôsledku opakujúceho sa znečistenia rieky, ochrana rieky Slatina, ale aj komplexná revitalizácia rieky.

Prečítajte viac

Verejnosť žiada vyšetrenie úhynov rýb a ochranu rieky Slatina

4. 6. 2020

Zvolen, 4. 6. 2020 Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia spúšťajú 5. júna 2020 ochranári a rybári petíciu za ochranu rieky Slatina. Jej cieľom je vyšetrenie úhynov rýb v dôsledku opakujúceho sa znečistenia rieky, potrestanie vinníkov, ale aj komplexná obnova rieky.

Prečítajte viac

20 tisíc ľudí žiada ochranu vody na Slovensku

1. 6. 2020

BRATISLAVA, 22. 3. 2017 Takmer 20 tisíc občanov, ktorí podpísali petíciu „Za živé rieky a čistú vodu“, požadujú od Ministerstva životného prostredia SR spracovanie nových, moderných a voči prírode šetrných plánov hospodárenia s vodou, zníženie znečistenia vôd či obmedzenie výstavby elektrární na riekach.

Prečítajte viac

III. cyklus vodného plánovania v SR

31. 5. 2020

V roku 2019 boli zverejnené prvé dokumenty v rámci III. cyklu vodného plánovania. Jeho výsledkom bude aktualizovaný vodný plán Slovenska s opatreniami na dosiahnutie dobrého stavu vôd na Slovensku na obdobie 2022 – 2027. Informácie o jednotlivých krokoch v rámci III. cyklu plánovania nájdete TU.  Do 22. 6.

Prečítajte viac

Verejný záujem a ochrana riek

12. 4. 2020

Článok 14 Rámcovej smernice o vode ukladá členským štátom povinnosť podporiť aktívne zapojenie všetkých dotknutých strán pri uplatňovaní tejto smernice. Verejnosť, samosprávy, mimovládne organizácie aj vedecké inštitúcie by mali mať možnosť nielen pripomienkovať hotové dokumenty, ale byť zainteresované aj na ich tvorbe a implementácii.

Prečítajte viac