Čistenie riek od odpadu

Čistenie riek od odpadu

Čistenie riek od odpadu

11. 7. 2022

V rámci kampane "Vylovme to!" sa zbierajú financie na podporu pre miestnych dobrovoľníkov a dobrovoľníčky, ktorí chcú čistiť rieky a potoky na Slovensku. Cieľom je v priebehu júla 2022 vyzbierať financie na zabezpečenie dobrovoľníckych brigád a zaobstaranie všetkého potrebného, čo si miestni dobrovoľníci či združenia nedokážu zaobstarať z vlastných zdrojov (napr. rukavice, vrecia na odpad, vývoz kontajnerov, náradie, preprava, informačné kampane pre miestne komunity a podobne).

Za zdravé rieky bez plastov! Naše rieky majú problémy aj bez nich.

Viac ako polovica riek a potokov na Slovensku nie je v dobrom stave. Je to kvôli reguláciám a napriamovaniu riek, výstavbe v ich okolí, ale aj v dôsledku výrubov brehových porastov a prehradzovania tokov stupňami a elektrárňami. Rieky a ich obyvatelia trpia aj kvôli znečisteniu vody, či už kvôli nepredvídateľným haváriám, ale aj kvôli plošnému dlhodobému znečisťovaniu zo sídiel, polí či lesov.

To všetko spôsobuje, že riečna krajina sa stáva nehostinnou nielen pre tradičné rastliny a živočíchy, ale aj nás, ľudí. Povodne, sucho, miznutie rýb, znečistenie – to sú iba niektoré z viditeľných prejavov nesprávneho prístupu k využívaniu riek a krajiny okolo. 

Plasty v riekach nie sú iba estetický problém

Jedným z najviac viditeľných prejavov neúctivého správania sa ku riekam, je (najmä) plastový odpad plávajúci na hladine a zachytávajúci sa okolo vodného toku. Mechanickým obrusovaním, pôsobením rozpustených chemických látok  vo vode, ale aj vplyvom striedajúcich sa teplôt či slnečným žiarením sa postupne rozrušujú až na maličké čiastočky, ktoré sa ukladajú v prírode, vrátane tiel živočíchov a nás, ľudí. Dlhodobý vplyv mikroplastov na zdravie ľudí vedci iba skúmajú, faktom však je, že plasty sa stávajú čoraz väčším problémom životného prostredia.

Odkiaľ sa dostáva odpad do riek?

Z krajiny, z našich miest a obcí - nezriedka je do vody priamo vhodený, ale najčastejšie vietor či voda po daždi či pri topení snehu „zoberie“ z brehov nelegálne skládky odpadov či „len taký“ odpad. Keďže sú plasty a fľaše z plastov najľahšie, vidíme ich vo vode najviac, lebo plávajú po hladine a hromadia sa na miestach s menším prúdom, pri hatiach a v priehradách. Odpad v riekach a potokoch nie je zďaleka problémom chudobných alebo vylúčených komunít, aj keď takáto predstava je veľmi rozšírená.

Vyberanie plastov, a aj iného odpadu z riek a nádrží nie je jednoduchá, rýchla ani lacná záležitosť. Správcovia tokov na to nemajú dostatok kapacít, ľudských ani finančných. Nakoniec – tento odpad by sem vôbec ani nemal priplávať! Mal byť zozbieraný a správne spracovaný či zneškodnený tam, kde vznikol - a na tom by sa mal podieľať v prvom rade pôvodca odpadu. To sa však často nedeje ...

Do riešenia problému už vstúpil aj štát – okrem ohlásenia prísnejších postihov za znečisťovanie chce štát dostať plasty z prírody tým, že od roku 2022 sú plastové fľaše, ale aj plechovky na nápoje zálohované. Ministerstvo životného prostredia SR si od toho sľubuje nielen úsporu materiálu a energie, ale aj zníženie množstva odpadu ukladaného na skládky a zmenšenie množstva odpadov zostávajúcich v prírode. Samozrejme, to čo už v krajine a riekach máme, musí byť vyčistené bez ohľadu na tieto nové opatrenia.

Kde čistili dobrovoľníci rieky a potoky vďaka príspevkom z roku 2021

Z príspevkov viacerých firiem a jednotlivcov vyzbieraných v roku 2021 (formálne cez členskú organizáciu iniciatívy - Združenie Slatinka) boli podporení dobrovoľníci a dobrovoľníčky na rôznych miestach Slovenska. Tí pod hlavičkou svojej miestnej organizácie vyčistili rieku Hron pri Telgárte, rieku Slatina vo Zvolene a pri dedine Slatinka. Časť vyzbieraných financií bola darovaná rybárom v Žiari nad Hronom, ktorí sa snažia o oživenie rieky po havárií bioplynovej stanice v Budči. Ešte máme kapacity na jedno jesenné čistenie, ale chceme pomôcť riekam oveľa viac - a preto opäť v lete 2022 zbierame financie v rámci kampane "Vylovme to!"

Ako môžete pomôcť slovenským riekam a potokom?

Okrem finančného príspevku pri príležitostne robených zbierkach sa môžete zapojiť do čistenia vodných tokov v svojom okolí. Oslovte miestne iniciatívy, vodákov či rybárov v svojom okolí, prípadne Informácie hľadajte napríklad na FB stránke neformálnej iniciatívy Za živé rieky a čistú vodu https://www.facebook.com/ziverieky Zorganizovať dobrovoľnícku akciu môžete v prípade záujmu aj vy sami.