Vytvárame monitorovaciu skupinu SLATINA

Vytvárame monitorovaciu skupinu SLATINA

Vytvárame monitorovaciu skupinu SLATINA

19. 6. 2023

Hľadáme dobrovoľníkov a dobrovoľníčky ochotných pomôcť pri strážení rieky Slatina!

Ochranári prírody začali po ďalšom víkendovom úhyne rýb 16. 6. 2023 na Slatine vytvárať podpornú monitorovaciu skupinu, do ktorej sa môžu prihlásiť dobrovoľníci z ktoréhokoľvek miesta pri rieke Slatina.

Prečo práve na rieke Slatina?

Rieka Slatina je dlhá iba 55 km. Pramení vo Veporských vrchoch, a potom tečie malebnou krajinou Podpoľania, cez Hriňovú, Detvu a menšie sídla do Zvolena, kde sa vlieva do Hrona. Na hornom toku je vodárenská nádrž na pitnú vodu VN Hriňová, tesne pred sútokom s Hronom zasa nádrž na vodu úžitkovú, VN Môťová. Medzitým je krásna, väčšinou nezregulovaná rieka, v úseku medzi Zvolenom a Zvolenskou Slatinou dokonca aj územie európskeho významu SKÚEV 4027 Slatina.

V posledných rokoch sa na Slatine dejú zvláštne veci. Okrem povoleného vypúšťania vody z čističiek odpadových vôd či z väčších a menších firiem sa do rieky dostáva aj rôzne iné znečistenie. Odpadové vody sa do rieky ale dostávajú aj z rôznych výpustov, dažďovej kanalizácie, splachom z polí, na ktoré sú aplikované hnojivá, agrochemikálie a podobne. Najmä v teplom období, keď je vody menej a je prehriata, čiže obsahuje málo kyslíka, môže kumulácia týchto vplyvov (resp. aj malé znečistenie "naviac") spôsobiť úhyny rýb a iných vodných organizmov. Príznakom takéhoto ohrozenia je zmena farby vody, penenie, zápach, ale najviditeľnejšie je asi to, ak v rieke plávajú mŕtve alebo zomierajúce ryby. A to sa deje v posledných rokoch akosi príliš často. Dokonca aj v období, kedy je vody dostatok, je studená, s vysokým obsahom kyslíka a kedy by riziko úhynov malo byť najnižšie!

Akú pomoc potrebuje Slatina?

Ak uvidíte, že po nejakej rieke plávajú mŕtve ryby, voda smrdí, má zvláštnu netypickú farbu, penu a pod., ihneď volajte 24 hodinovú službu Slovenskej inšpekcie životného prostredia v Banskej Bystrici na tel. 0903 770 173 (tzv. havarijná služba inšpektorátu ochrany vôd). Nedajte sa odbiť otázkami, či je mŕtvych rýb dosť, a pod. Zostaňte na mieste alebo zabezpečte, aby niekto mohol zostať na mieste ako nahlasovateľ. Zároveň vždy volajte na Políciu SR na tel. 158 - žiadajte o príchod enviropolície z Banskej Bystrice. Z polície najskôr posielajú hliadku, tá zhodnotí situáciu a následne príde enviropolícia. Spoločne koordinujú svoj postup tak, aby boli odobrané vzorky a urobené analýzy.

Bohužiaľ - kapacity štátu nie sú dostatočné na to, aby hneď po zistení problému "niekto" šiel, a mapoval rieku, odkiaľ vlastne mŕtve ryby plávajú. Robíme to väčšinou my, ochranári, spolu s rybármi. Niekedy je však času príliš málo, a tak potrebujeme dobrovoľníkov, ktorí budú ochotní bezprostredne po nahlásení úhynov či znečistenia vody vyštartovať k rieke a hlásiť, kde všade siaha znečistenie. Preto vytvárame občiansku monitorovaciu "hliadku" dobrovoľníkov a dobrovoľníčok.

Ako sa prihlásiť?

Na email otrava@ryby.sk je potrebné poslať krátku informáciu o sebe (meno, priezvisko, kontakt) a o tom, ktoré miesto pri Slatine má dobrovoľník možnosť ihneď zmonitorovať v prípade hláseného úhynu rýb alebo zmeny vlastností vody. Napíše nám, či bývate pri rieke alebo či môžete bicyklom, autom alebo peši ísť ku niektorej časti toku, ako dlho vám prípadne potrvá v prípade potreby ísť ku pridelenému miestu a fyzicky pozrieť, či tu plávajú uhynuté ryby.

Email otrava@ryby.sk tiež slúži na nahlásenie podozrení, príp. poslanie informácií, ktoré by viedli k odhaleniu znečisťovateľov rieky Slatina.

Čo sa čaká od dobrovoľníkov?

V žiadnom prípade nejdeme nahrádzať činnosť štátnych orgánov - na to nemáme kompetencie ani ambície. Chceme však pomôcť pri ochrane rieky Slatina tak, ako môžeme. Znečisťovanie rieky už musí skončiť raz a navždy!

Po zaslaní emailu budete v prípade, ak nemáme na danom úseku dostatok dobrovoľníkov z radov rybárov a ochranárov, kontaktovaný a dohodneme sa na spôsobe komunikácie. V prípade "alarmu", teda nahlásenia úhynu rýb v ktoromkoľvek úseku rieky budete kontaktovaní s prosbou o fyzické skontrolovanie rieky, urobenie dokumentačného videa, fotografie, prípadne odber vzorky vody na orientačný rozbor (stačí 1,5 l príp. väčšia čistá fľaša, ktorú je potrebné vypláchnuť vodou z rieky, odobrať vodu, uzatvoriť ju a dať do chladu). Vzorku vody od vás preberie ďalší dobrovoľník.

Zoznam dobrovoľníkov bude priebežne dopĺňaný tak, aby sme mali pokrytý celý tok rieky a mali aj náhradníkov, ktorí sa budú vedieť navzájom zastúpiť, doplniť, pretože nikto nechce od nikoho, aby teraz sedel doma a čakal na pokyn, aby šiel monitorovať rieku. Ak nebudete potvrdený ako dobrovoľník na monitoring v jednom mesiaci nezúfajte, budete v zásobníku a určite sa vám vopred ozveme, ak budeme potrebovať vašu priamu pomoc.

Kto je za organizovaním občianskej monitorovacej skupiny?

Okrem miestnych členov iniciatívy "Za živé rieky" a WWF Slovensko najmä miestni ochranári z Detvy, Slatinky a Zvolena, ktorých trápi stav životného prostredia v našom regióne. Nie sme politici, nekandidujeme vo voľbách, nerozoštvávame miestnu komunitu. Chceme iba dodržiavanie zákonov všetkými, ktorí tu žijú, podnikajú, bývajú či navštevujú tento kút Slovenska.