Kontakt

Kontakt

Korešpondenčná adresa

Za živé rieky
P.O. BOX 67
960 01 Zvolen

Telefón: 045 5335 701
Mobil: 0915 811 195

e-mail: ziverieky@gmail.com