Ako nám môžete pomôcť

Ako nám môžete pomôcť

Ako môžete pomôcť pri ochrane riek na Slovensku aj Vy?

  • sledujte pripravované projekty a dokumenty, ktoré by mohli mať vplyv na stav vodných tokov vo vašom okolí. Informácie o začatých správnych konaniach sú zverejňovaná na web stránkach okresných úradov (zoznam nájdete po rozkliknutí ponuky vľavo po jednotlivých krajoch TU) a tiež na stránke Ministerstva životného prostredia SR TU. Do konaní sa väčšinou môžu zapojiť združenia, ktorých predmetom činnosti je ochrana životného prostredia, ale aj rybárske zväzy, majitelia pozemkov, vyjadrenia dávajú aj samosprávy. Požadujte od svojich volených zástupcov, aby chránili naše rieky a potoky.
  • Zapojte sa do posudzovania vplyvov pripravovaných stavieb na životné prostredie – tzv. EIA procesov (ako fyzická osoba, príp. prostredníctvom niektorého zo združení, ktoré pôsobia vo vašom okolí, v krajnom prípade kontaktujte členov iniciatívy) – zoznam procesov EIA nájdete TU.