Čo robíme

Čo robíme

Keďže iniciatíva "Za živé rieky" je neformálnou iniciatívou rôznych lokálnych iniciatív, expertov, združení aj organizácií, akcie jednotlivých podporovateľov iniciatívy môžu títo organizovať pod hlavičkou spoločnej iniciatívy. Pozrite si aktivity jednotlivých miestnych iniciatív a združení TU.

V súčastnosti iniciatíva "Za živé rieky" pomáha alebo podporuje tieto aktivity:
  • pripomienkovanie dokumentov v rámci III. cyklu vodného plánovania – v súčasnosti prebieha vyhodnotenie pripomienok ku návrhu Vodného plánu Slovenska. Viac informácií nájdete TU.
  • správne konania vo veci povoľovania stavieb a činností s vplyvom na stav vôd a iné zložky životného prostredia – napr. konania vo veci udelenia výnimiek z poškodzovania biotopov v súvislosti s realizáciou MVE na rieke Hron, Váh a iných, správne konania o umiestnení vodných stavieb s vplyvom na stav vôd, konanie o umiestnení vodného diela Slatinka.
  • propagácia potreby ochraňovať rieky a vodu vo všeobecnosti – organizujeme prednášky a prezentácie, ale propagujeme aj aktivity iných ľudí a organizácií. Hlavným komunikačným nástrojom je FB stránka TU.