Za živú rieku Hron 2015

Za živú rieku Hron 2015

Prvý ročník akcie "Za živé rieky" bol venovaný rieke Hron. Putovanie od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou po jeho ústie do Dunaja sa konalo s cieľom upozorniť verejnosť na existujúce aj hroziace problémy rieky Hron, zmapovať pekné aj menej pekné časti rieky a označiť všetky miesta, kde je plánovaná výstavba priečnych hatí zhoršujúcich stav vôd. Cieľom tiež bolo povzbudiť a prepojiť miestne komunity, ktoré sa samostatne snažia o ochranu „svojho“ úseku rieky, aby spoznali ostatných ochrancov riek (a koordinovali s nimi svoje snaženie sa).

Začiatok bol 23.8.2015 pri prameni Hrona (nad Telgártom) a ukončenie 1.9.2015 v ústí Hrona do Dunaja (medzi Štúrovom a Kamenicou nad Hronom).

Trasa & Program

Putovali sme cca 70 km na bicykli a potom cca 230 km na člnoch. Celkovo sa akcie zúčastnilo viac ako 100 ľudí – niektorí prišli na kúsok, niekoľko dní a cca 10 ľudí absolvovalo celú trasu. Paralelne s nimi šla ďalšia skupina ľudí autom a tá zastavovala v obciach a mestách popri Hrone. Tu prebiehali informačné stretnutia a zber podpisov pod petíciu občanov požadujúcu zachovať živú rieku Hron.

Žiacka expedícia

Do akcie sme zapojili aj deti a mladých ľudí. Cieľom bolo zmapovať rieku Hron – jej zaujímavé úseky aj tie naopak znečistené, ohrozené výstavbou hrádzí a hatí, ale aj tých, kde už hrádze postavené sú. Rieku fotografovali, robili rozbory vody, mapovali chránené aj invázne druhy. To všetko počas putovania Za živé rieky – Dolu Hronom a neskôr počas troch jednodenných expedícií. Výsledkom ich práce je školská mapa v elektronickej forme prístupná pre samosprávy, štátne úrady a ich zamestnancov, ale aj pre širokú verejnosť.

Upozornili sme na zhoršovanie stavu rieky Hron

Naše putovanie od prameňa Hrona pod Kráľovou hoľou po jeho ústie do Dunaja sa konalo s cieľom upozorniť verejnosť na existujúce aj hroziace problémy rieky Hron.